Niedośnione sny czy proces wytoczony realnemu światu // Talat Darvinoğlu

06.05.2017–31.05.2017
Otwarcie: 06.05.2017, 19:00

Pasaż 8/10, ul. Stolarska 8/10,
KRAKÓW
Pon - Śr 10:00 – 3:00
Czw - Sob 10:00 – 5:00
Niedz 12:00 – 2:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
52
10
24

Wystawa nie obejmuje żadnego cyklu, podobnie jak trudno jest określić niedwuznaczność granic surrealizmu czy spójności jego planu. Większość prac powstała w wyniku automatyczności, szanując rolę przypadku, ale zakładając też świadomą interwencję autora. Tłumacząc wymowę dzieła, nie można się podporządkowywać określonym ramom.

Wystawa obejmuje zbiór prac z okresu 2007 – 2012.

talat.pl